Aktuellt

Information från senaste styrelsemötet 2023-03-11

Vid mötet diskuterades vägsamfällighetens verksamhet och stadgar.

Enkelt sagt kan man säga att:

Vi ska hålla vårt vägnät i gott skick för en så rimlig kostnad som möjligt.

Vi håller på att ta fram en underhållsplan för våra vägar på kort och lång sikt. En arbetsgrupp har bildats med ett första möte under april månad. Vi genomför även potthålslagning under våren.

Arbetet med fiberanslutningar pågår, grävningen är klar och det återstår kabeldragning till och installation i fastigheterna. Prognosen är att arbetet skall vara klart maj-juni.

Har ni synpunkter och förslag på våra vägar så tas detta gärna emot löpande.